תחילית 16/20 מ"מ

Alonplastic - מוצרי גינון והשקייה

תחילית/מתאם לחיבור צינורית השקיה. מיועדת לצינור הולכת מים בקוטר 16/20 מ"מ.