מחבר שן 3 זוויתי הברגה חיצונית/פנימית הינו מחבר המאגד  3 צינורות השקיה.
חברת אלון פלסטיק | alonplastic משתמשת בטכנולוגיית הזרקת פלסטיק לייצור מוצרי השקייה וגינון.