אטם תחילית מיועד לחיבור לצינור מיוצר בטכנולגית הזרקת פלסטיק