במהלך תכנון גינות נוי , אחד האלמנטים החשובים ביותר בתהליך הוא תכנון מערכת השקיה ודישון. מערכת השקיה ודישון היא המפתח לפריחה של גינת הנוי שלכם.
תכנון מערכת השקיה ודישון טובה הוא הגורם שישפיע על איכות הדשא ופריחתה של הצמחייה. תכנון מערכת השקיה ודישון חייב להיעשות באופן מדויק ומותאם לסוג גינת הנוי הספציפית, הצמחייה ותנאי השטח.

מערכת השקיה ודישון טובה עבור גינות נוי תביא לפיזור נכון של מים ודשן על כל חלקי הגינה הזקוקים לכך.
כיום רצוי שאותו תכנון מערכת השקיה ודישון יתייחס למערכות אוטומטיות הניתנות לתכנות מראש, ובכך להקל על בעלי אותה גינת נוי.
רצוי שהפעלת המערכת תתבצע באופן אוטומטי הניתן לתכנות מראש.

תכנון מערכות השקיה צריך להתאים לנתוני שטח גינות הנוי.
יש להתייחס למקורות המים שלהן, גידולים וצמחייה המתוכננים לצמוח בהן, תנאי האקלים באותן אזורים של גינות הנוי.
כמו כן חשובה התאמת מערכת השקיה ודישון לתקציב בעלי הגינות וליכולתם לתפעל מערכות השקיה ודישון מסוגים שונים.
לכן, בבואנו להתקין מערכת השקיה, רצוי להיוועץ עם מומחה לתכנון גינות, שימליץ על הפתרון האידיאלי בעבור גינת הנוי שלנו.

השלבים השונים של תכנון מערכת השקיה עבור גינות נוי

בעת תכנון מערכת דישון חשוב להקפיד על כל הפרטים כדי למנוע נזקים לקרקע, ולעיתים אף נזקי זיהום ומחלות.
תכנון מערכת דישון בתוך מערכת השקיה של גינות נוי מחייבת אביזרי הגנה למניעת זרימה חוזרת.
כמו כן, גם לאחר שלב התכנון וההקמה של מערכת השקיה ודישון , עדיין צריך להזמין ביקורת ממשרד הבריאות
כדי לבדוק שההגנה למניעת זרימה חוזרת הותקנה היטב, ומונעת זרימה חוזרת של דשן אל מי השתייה בבית.

מקור: www.kolbogan.co.il