Back to Blog

השקיה כמותית – משמעת קיץ

הצמחים שלנו, העצים, הדשא, השיחים והפרחים, כמהים למים כדי להמשיך ולצמוח. איך להתמודד עם המחסור במים דווקא עכשיו? השקיה כמותית

בחודשים יולי אוגוסט הגינה משוועת למים בזמן שעומדות בפנינו הגבלות חמורות של שימוש במים והמחסור הלאומי הקורא לנו לחסוך ולקצץ.
מחירי המים עולים ומאמירים בצו השעה.
המפתח הוא לפעול בתבונה ובחכמה ולאמץ שיטת השקיה כמותית.

מים. המשאב היקר לנו כל כך. מהו בעצם? כמה עובדות חיים:

  • הסימון המדעי למים הנו H2O. זוהי למעשה תרכובת מולקולות של שני אטומי מימן (H) ואטום אחד של חמצן (O).
  • המים קופאים באפס מעלות והופכים ממצב של נוזל למצב מוצק, כלומר קרח.
  • כשני שלישים מפני כדור הארץ מכוסים במים, ומתוכם 97.2% הם מים מלוחים המרכיבים את חמשת האוקיינוסים.
  • רק 1% מהמים על פני כדור הארץ הם מים מתוקים שניתנים להפקה ולשימוש.

המחסור במים גדול ותמידי על פני הכדור שלנו.

ההתפלה היא פתרון חלקי שיש לה חסרונות:

  • האקוויפר מתרוקן ומזדהם (בשנות בצורת)
  • שימוש רב באנרגיה וזיהום אוויר
  • מחיר בריאותי (חוסר במינרלים במים המותפלים)
  • תלות האדם במתקני ההתפלה.

עוברים להשקייה כמותית

כיועץ לקוחות בגינון והשקייה אני חייב לשנות את התפיסה מהשקייה מוקצבת בזמן להשקיה לפי כמות המים. כך נוכל להמנע מהשקייה מיותרת ולחסוך במים.

מומחי ההשקיה של חברת הגרעין, ממליצים על מעבר להשקייה הנמדדת לפי כמות המים וקביעה של מנות מים מירביות אשר אנו ניתן לכל צמח. את הכמויות יש לתת בהתאם לפרמטרים מקצועים ומומלצים.

מקור:  www.hagarin.co.il/

social position
Back to Blog